Okategoriserade

Vi vill ha en bred diskussion om Heden

I går (den 31 oktober) röstade vänsterpartiet i fastighetsnämnden emot en markanvisning av Heden. Vårt ställningstagande föregicks av en diskussion inom vänsterpartiet och var känt hos de övriga partierna. Skälet till vårt ställningstagande är mycket enkelt. Vi vill helt enkelt att något görs med Heden men att beslutet föregås av en bred diskussion och en ordinarie planprocess där Göteborgarna har möjlighet att deltaga i diskussionen.
Planerna är inte förankrade i något beslutande politiskt organ. Ingen av de kommunala bostadsbolagen eller koncernen Framtiden har diskuterat förslaget eller ställt sig bakom besluten att bilda ett konsortium i sina respektive styrelser. Fastighetsnämnden var första gången våra politiska representanter kunde deltaga i något beslut och då röstade vi som partiet tagit ställning för sedan länge. Heden är så viktig för Göteborgarna att vi vill ha en ordinarie planprocess.
Förslaget som presenterades av Wallenstam och Gert Wingårdh i mars har vi betraktat som ett av flera debattinlägg om vad heden kan utvecklas till. I förslaget finns intressanta idéer men också tankar som det är osannolikt att vänsterpartiet kan stödja: utbyggnaden av antalet parkeringsplatser är ett exempel.

Eva Olofsson, kommunalråd
Lennart, Rådenmark, ledamot i fastighetsnämnden

Skriv en kommentar