Okategoriserade

Djurplågande cirkusar inte välkomna i Göteborg

En enhällig miljönämnd anser att Göteborgs Stad inte skall upplåta mark till djurhållande cirkusar som har anmärkningar eller förelägganden mot sig.
Yttrandet togs på vänsterpartiets initiativ den 26 oktober i miljönämnden som ett tillägg till förvaltningens förslag till svar till byggnadsnämnden som inhämtade synpunkter på ett förslag till program: Evenemangsplats Göteborg – program för upplåtelse av offentlig plats.
– När Göteborgs Stad upplåter mark till djurhållande cirkusar är det av yttersta vikt att djurhållningen är god. I programmet för upplåtelse av offentlig plats bör det därför inarbetas tydliga skrivningar att mark under inga omständigheter kan upplåtas åt djurhållande cirkusar som har anmärkningar eller förelägganden, som inte åtgärdats, från Länsstyrelse, Göteborgs Stad eller annan tillsynsmyndighet, säger Jöran Fagerlund (v), ordförande i miljönämnden.
Årligen besöker 5–10 djurhållandecirkusar Göteborg. I Miljöförvaltningens planering ingår att samtliga besökande cirkusar skall inspekteras trots att det saknas möjlighet att finansiera dessa tillsynsärenden med tillsynsavgifter. Tidsåtgången per objekt uppskattas till fem timmar.
– För att miljöförvaltningens eget och andra myndigheters tillsynsarbete över dessa rörliga objekt skall bli effektivt bör vi bistå varandra genom att inte upplåta mark till verksamheter som har fått anmärkningar eller förelägganden sedan tidigare om dessa inte är åtgärdade när cirkusen kommer till Göteborg, fortsätter Jöran.
I Tranås kommun fattade fullmäktige i april ett beslut om att inte upplåta mark överhuvudtaget till djurhållande cirkusar. Beslutet överklagades till länsrätten i Jönköping som upphävde beslutet i maj. Det finns inget stöd i ordningslagen för ett sådant beslut.
– Vi är inte säkra på att detta håller juridiskt eftersom offentliga tillställningar regleras av ordningslagen. Kommunen kan ställa krav beträffande miljö men djurskyddet finns i särskild lagstiftning och inte i miljöbalken. Spontant känns det orimligt att någon kan kräva att få tillgång till kommunal mark för att bedriva regelvidrig verksamhet, avslutar Jöran.

Skriv en kommentar