100-årsjubileum

100-årsjubileum

Vänsterpartiet fyller 100 år! Vänsterpartiet Göteborg firar genom att bjuda in till jubileumsårets största konferens om partiets historia och ge ut en bok om Vänsterpartiet Göteborgs första sekel. 

100 boken – Vänsterpartiet Göteborgs första sekel

Under jubileumsåret kommer en bok om Vänsterpartiet Göteborgs historia ges ut. Mer information hur du köper boken hittar du här: 

Beställning av boken 100 – Vänsterpartiet Göteborgs första sekel 

100-årskonferens 

100-årskonferensens program är späckat med över 15 programpunkter som innehåller något för de mesta: Partidistriktets historia, internationella solidaritetshandlingar under 100 år, hur förvaltar vi våra lärdomar samt aktivism genom 100 år i Vänsterpartiet Göteborg.

För aktiva organisatörer och aktivister finns en chans till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, för de med intresse av vänstern kommer det finnas mycket att lära. Alla socialister, feminister och antirasister är välkomna och har en plats på konferensen.

Efter konferensen fortsätter vi firandet i mer ännu festlig form med jubiluemsmingel på restaurang Trappan. Det kommer finnas mat, dryck och kulturinslag.

Program

Förköp av biljetter